Español Catalá English Português  

Què vol dir que les comunicacions s'organitzen en panels?

Aquest Congrés està organitzat per panels, no per simposis. Els panels duren menys temps que els simposis. Són les persones participants (no l'organització) els qui envien les seves propostes temàtiques. Això permet gran diversitat, ja que hi haurà espai per a prop de 200 panels diferents. El programa amb totes les temàtiques dels panels es presentarà a partir de juny de 2016. Cada panel dura un màxim de dues hores i en ell participaran un màxim de sis conferenciants.

Quin temàtiques hi ha?

Les temàtiques per tant són diverses, des d'especialitats d'antropologia socio-cultural fins a antropologia aplicada, des d'antropologia biològica fins a arqueologia, des d'antropologia lingüística fins a antropologia filosòfica.

Es poden presentar comunicacions en diversos panels?

Es recomana limitar-se a una comunicació per panel. No obstant això, cada participant pot presentar fins a un màxim de dues comunicacions orals diferents en dos panels respectivament.

Estic fent el meu doctorat en una universitat, em qualifica això com a estudiant per beneficiar-me de la quota reduïda?

Sí, els doctorands són considerats estudiants sempre que tinguin una matrícula d'estudis oficials en vigor durant 2016. Els contractes postdoctorals, no obstant això, no es consideren estudiants i han d'inscriure's com a professionals.

Haig de contactar amb més col•legues per participar en un panel?

Encara que és recomanable, no és totalment necessari, ja que vostè pot enviar únicament una comunicació individual. En aquest cas, si la comunicació és acceptada, l'organització la inclouria en un panel amb altres comunicacions individuals que puguin tenir temàtiques similars a la seva. Si prefereix organitzar un panel, ha d'inscriure prèviament les comunicacions de manera individual i posteriorment contactar amb nosaltres per indicar-nos la composició del panel.

Vull presentar al Congrés un documental o un audiovisual, és possible?

Sí. Si us plau, remeti'ns la proposta a través de l'apartat de Comunicacions que trobarà en el menú. La durada màxima és de 100 minuts. A més, també s'admet el format pòster.

Sóc coautor-a d’una comunicació És necessari que m'inscrigui al congrés per obtenir un certificat de participació?

Sí. Tots els panelistes que figurin en una comunicació, ja sigui com a autor principal o com a autor addicional han d'estar inscrits al congrés per rebre un certificat.

Haig d'enviar tot el text de la meva comunicació per inscriure-la?

No és necessari enviar el text complet de la seva comunicació, ja sigui individual o en un panel. La comunicació és una presentació, per la qual cosa solament és necessari que ens enviï el resum de la mateixa a través del formulari.

Quanta extensió de text sol tenir una comunicació de 15 minuts?

Com a extensió orientativa, una presentació de 15 minuts sol ocupar entre vuit i onze pàgines de paraules a doble espai.

Som dos investigadors i ens falten ponents per presentar un panel, es podria completar més tard el panel?

Si hagués d'1 a 3 espais buits es podrien completar a posteriori, però amb aquelles comunicacions que l'organització del congrés ja hagi rebut individualment, i sempre que es marqui l'opció corresponent. Si el panel no té encara el nombre de sis persones, recomanem realitzar una trucada a través de les xarxes socials perquè s'uneixin persones que treballen en la temàtica del panel - utilitzi les icones de facebook, Linkedin i Twitter que veurà al peu d'aquesta pàgina, així com la secció d'enllaços - xarxes d’AIBR. Aquest sistema permet que al Congrés es posin en contacte persones que treballen en els mateixos temes però que encara no es coneixen entre si.

Hi ha beques per a estudiants?

L'organització no té en aquest moment establert un programa de beques, però en el seu lloc manté preus assequibles per a un Congrés Internacional i a més ha decidit oferir un preu reduït a tots/as els estudiants i persones aturades interessades a acudir.

Es publicarà un llibre d'actes o d’abstracts?

Hi haurà un llibre d’abstracts en el qual figuraran els panels i els resums de les comunicacions. No obstant això no hi haurà un llibre d'actes que reculli els textos de les comunicacions. Les raons són múltiples. D'una banda, una comunicació presentada en un congrés no és un article i té una naturalesa radicalment diferent a la d'una publicació impresa. D'altra banda, des del moment en què es publica una presentació en les actes d'un congrés el treball deixa de ser considerat com a original per moltes de les publicacions científiques de prestigi. Els panels que aconsegueixin qualitat i cohesió tindran una gran oportunitat perquè un editor desitgi patrocinar una publicació posterior. AIBR convidarà a totes les editorials de la disciplina al Congrés amb la finalitat de que es puguin produir contactes orientats a editar llibres i publicacions a partir de les comunicacions presentades.

En què consisteix l’Afiliació a AIBR?

AIBR és una Associació sense ànim de lucre fundada en 2002. Els membres d’AIBR tenen dret a una sèrie d'avantatges, entre elles les del descompte de la inscripció als congressos d’AIBR i la FAAEE. Pot consultar aquests avantatges fent clic aquí.

Té algun cost la inscripció d'un panel?

No, l'únic cost que han de pagar els panelistes és el de la seva inscripció, que podran efectuar una vegada que rebin l'aprovació provisional del seu panel proposat. L'abonament de les quotes d'inscripció de tots els/as panelistes serà requisit indispensable perquè aquest s'inclogui al programa.

He pagat la inscripció al congrés però no podré assistir. Quina és la política de devolucions?

Les inscripcions anul•lades abans de l'1 de juny de 2016 tindran dret a la devolució del 60% de l'import de la quota d'inscripció. Les anul•lacions posteriors a aquesta data no tindran dret a devolució.


UBlogo

GRECSlogo

AIBRlogo

Amb el suport de:

 


ACCÉS USUARIS

CONGRESSISTES

COMITÈ CIENTÍFIC


 

CONGRÉS 2015