Español Catalá English Português  

Fins al 31 de maig de 2016

MEMBRES D’AIBR NO MEMBRES AFILIACIÓ BÀSICA MÉS INSCRIPCIÓ
Estudiants i aturats* Professionals Estudiants i aturats Professionals Estudiants i aturats Professionals
36 Euros 98 Euros 67 Euros 129 Euros 63 Euros 125 Euros

(*) Aquesta quota només és válida fins al límit de 300 estudiants inscrits. Posteriorment es farà servir la quota a partir de l'1 de juny. Els estudiants i aturats hauran de justificar la seva condició.

 

Des de l'1 de juny de 2016

MEMBRES D’AIBR NO MEMBRES AFILIACIÓ BÀSICA MÉS INSCRIPCIÓ
Estudiants i aturats Professionals Estudiants i aturats Professionals Estudiants i aturats Professionals
46 Euros 118 Euros 77 Euros 149 Euros 73 Euros 145 Euros

 

IMPORTANT: les seves claus d'intranet d'AIBR NO SÓN les claus que necessita per inscriure's al Congrés. Cal que realitzi la seva alta al Congrés des del començament.

 

 Realitza inscripció

MEMBRES AIBR:

Recordi que haurà d'estar al corrent de pagament per accedir al pagament de la quota de membre. Pot consultar aquesta informació o recuperar les seves claus aquì.

MEMBRES FAAEE:

Els membres que acreditin pertànyer a una Associació pertanyent a la FAAEE gaudiran igualment de la mateixa tarifa reduïda per a membres d’AIBR. Per acreditar-ho serà necessari annexar un certificat d’afiliació al corrent expedit per la secretaria de la seva Associació.

ESTUDIANTS:

Es requerirà annexar un comprovant d'estar cursant durant l'any 2016 estudis oficials, com un comprovant de matrícula. Es considerarà com a estudiants als doctorands. La categoria d'estudiant serà indicada en insígnies i programa.

EMPLEATS POSTDOCTORALS:

Els empleats postdoctorals no són considerats com a estudiants a l'efecte de reducció de quotes.

ATURATS:

Gaudirà de descompte qui demostri mitjançant documentació oficial estar en situació de desocupació al moment de la inscripció, almenys durant un mes.

AFILIACIÓ BÀSICA MÉS INSCRIPCIÓ:

Contempla la inscripció al congrés i la quota d’afiliació bàsica a AIBR durant un any, que suposa els mateixos drets que la resta d'associats però sense l'enviament de la revista impresa d’AIBR, Revista d'Antropologia Iberoamericana. Veure tots els avantatges d'associar-se aquí.

(*) NOTA: . La inscripció no es completarà en cap cas fins que tota la documentació sol•licitada sigui lliurada i el pagament realitzat. Una vegada inscrit, si desitja cancel•lar la seva inscripció se li reemborsarà el 60% del pagat si cancel•la fins al 31 de maig de 2016. A partir de l'1 de juny no es reemborsarà cap pagament.


UBlogo

GRECSlogo

AIBRlogo

Amb el suport de:

 


ACCÉS USUARIS

CONGRESSISTES

COMITÈ CIENTÍFIC


 

CONGRÉS 2015